Ogłoszenie o naborze

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wynikach naboru

W załączniku zamieszczam Informację o wynikach naboru na stanowisko ds. ekonomicznych. Beata Domagalska Kierownik GZO

Lista kandydatów

Szanowni Państwo ! w załączeniu zamieszczam listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. ekonomicznych. Beata Domagalska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. ekonomicznych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. ekonomicznych w Gminnym Zespole Oświaty w Bobrownikach zamieszczono w załączniku.

Informacja o wyniku naboru

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Zespole Oświaty w Bobrownikach w terminie 14 dni od upływu terminu do składania aplikacji, który przypadł na dzień dzisiejszy tj. 12.12.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej. Komisja dokonała oceny przedstawionych...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. ekonomicznych

W załączniku zamieszczono następujące dokumenty: 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Oświaty w Bobrownikach - 3 strony, 2. Zarządzenie Nr 4/2014 Kierownika GZO z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru, 3. Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym...

Informacja o wynikach naboru

W załączniku zamieszczam Informację o wynkach naboru na stanowisko urzędnicze Specjalisty do spraw ekonomicznych. Beata Domagalska Kierownik GZO

Lista kandydatów

W załączniku zamieszczam listę kandydatów spełniających wymagania formalne. Beata Domagalska Kierownik GZO

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty do spraw ekonomicznych

W załączniku zamieszczono następujące dokumenty: 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty do spraw ekonomicznych w Gminnym Zespole Oświaty w Bobrownikach - stron 2, 2. Zarządzenie Nr 2/2011 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty z dnia 1 września 2011 r. w sprawie regulaminu,